Istanbul – Beylerbeyi Palace

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Beylerbeyi Palača koja se nalazi na predivnom Bosforu, je kroz historiju služila kao ljetna rezidencija sultana. Palača je locirana u Beylerbeyi naselju na azijskoj strain Bosfora. Gradnju ove palace je naredio sultan Abdulaziz u period između 1861-1865, dok su samu gradnju planirali I izveli glavni arhitekti Sarkis Balyan i Agop Balyan, armenskog porijekla. Palača je izgrađena u francuskom neo-baroknom stilu sa tradicionalnim otomanskim planom.  Ono što je vrlo zanimljivo jeste da su svi važni strain gosti koji su posjećivali Otomansko carstvo, bivali smješteni u Beylerbeyi palači tokom ljetnih mjeseci. Neki od gostiju bili su: Princ Srbije, Kralj Nikola Crne Gore, austrougarski car Josif, iranski šah Nasireddin, švedski princ Oskar I mnogi drugi. Sultan Abdulhamid II je proveo zadnjih 6 godina svog života u ovoj palači u kojoj je I preminuo 1918, dok su drugi sultani vladali iz Dolmabahče palace tokom zimskim mjeseci a u Beylerbeyi palaču dolazili samo tokom ljetnih mjeseci. 

Kada je u pitanju arhitektonski izgled palače, ona je u obliku pravougaonika sa dužom stranom okrenutom ka Bosforu. Palača ima 6 velikih dvorana I 24 sobe na dva sprata koji su podignuti na podrumu koji je nekad služio kao kuhinja I skladište/spremište. Palača j etakođer podijeljena na muški dio (Selamlik) I ženski dio (Harem) sa odvojenim ulazima za oba dijela. Muški dio, Selamlik je korišten za državne funkcionere što znači da je bio veoma ukrašen, dok je ženski dio Harem bio korišten za ženske gošće pri čemu je imao jednostavnu dekoraciju.