STIPENDIJA KINESKE VLADE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kao osoba koja iskreno vjeruje u suštinsku snagu koju obrazovanje i svakodnevno učenje ima u životu svakog pojedinca, trudim se da tu ideju živim i razvijam na vlastitom primjeru. Isto tako smatram da je vremenska organizacija ključ uspjeha.

𝘜𝘭𝘢𝘴𝘬𝘰𝘮 𝘶 𝘴𝘷𝘪𝘫𝘦𝘵 𝘣𝘪𝘻𝘯𝘪𝘴𝘢, 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰𝘳𝘴𝘵𝘷𝘢 𝘪 𝘴𝘢𝘷𝘫𝘦𝘵𝘰𝘷𝘢𝘯𝘫𝘢 𝘥𝘳𝘶𝘨𝘪𝘩 𝘣𝘪𝘻𝘯𝘪𝘴𝘢, 𝘚𝘔𝘗-𝘢, 𝘳𝘢𝘻𝘷𝘰𝘫𝘢 𝘪 𝘱𝘰𝘥𝘳š𝘬𝘦 𝘰𝘥 𝘪𝘯𝘪𝘤𝘪𝘫𝘢𝘭𝘯𝘪𝘩 𝘬𝘰𝘳𝘢𝘬𝘢 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘴𝘢𝘯𝘫𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘭𝘰𝘷𝘯𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘵 𝘶𝘱 𝘪𝘥𝘦𝘫𝘦 𝘥𝘰 𝘳𝘢𝘻𝘷𝘰𝘫𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘰𝘫𝘦ć𝘦𝘨 𝘣𝘪𝘻𝘯𝘪𝘴 𝘮𝘰𝘥𝘦𝘭𝘢, 𝘴𝘩𝘷𝘢𝘵𝘪𝘰 𝘴𝘢𝘮 𝘥𝘢 𝘴𝘷𝘰𝘫𝘰𝘫 𝘻𝘦𝘮𝘭𝘫𝘪 𝘯𝘢𝘫𝘣𝘰𝘭𝘫𝘦 𝘮𝘰ž𝘦š 𝘱𝘰𝘮𝘰ć𝘪 𝘳𝘢𝘻𝘷𝘪𝘫𝘢𝘫𝘶ć𝘪 𝘯𝘫𝘦𝘯𝘶 𝘦𝘬𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘫𝘶, 𝘦𝘬𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘫𝘦 𝘥𝘳𝘶𝘨𝘪𝘩 𝘻𝘦𝘮𝘢𝘭𝘫𝘢 𝘪 𝘱𝘰𝘷𝘦𝘻𝘪𝘷𝘢𝘫𝘶ć𝘪 𝘴𝘷𝘫𝘦𝘵𝘴𝘬𝘦 𝘴𝘢 𝘦𝘬𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘫𝘰𝘮 𝘴𝘷𝘰𝘫𝘦 𝘻𝘦𝘮𝘭𝘫𝘦.

S toga sam ponosan da sa vama, dragim prijateljima, kolegama i suradnicima podijelim jednu fantastičnu vijest, a to je da sam dobitnik 𝗦𝗧𝗜𝗣𝗘𝗡𝗗𝗜𝗝𝗘 𝗞𝗜𝗡𝗘𝗦𝗞𝗘 𝗩𝗟𝗔𝗗𝗘 te u sklopu toga primljen na “𝙈𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢 𝙢𝙚đ𝙪𝙣𝙖𝙧𝙤𝙙𝙣𝙚 𝙚𝙠𝙤𝙣𝙤𝙢𝙨𝙠𝙚 𝙨𝙖𝙧𝙖𝙙𝙣𝙟𝙚” na “𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝘁𝗲𝘁𝘂 𝘇𝗮 𝗺𝗲đ𝘂𝗻𝗮𝗿𝗼𝗱𝗻𝗼 𝗽𝗼𝘀𝗹𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗶 𝗲𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗷𝘂” u 𝗣𝗲𝗸𝗶𝗻𝗴𝘂. Stipendija se dodjeljuje u sklopu “𝗬𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗼𝗳 𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗦𝗰𝗵𝗲𝗺𝗲 𝗼𝗳 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮 (𝗬𝗘𝗦 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮) za 𝟳𝟬 profesionalaca iz cijelog svijeta. Čast mi je još veća jer je mene kao osobu nominirala 🇨🇳Ambasada Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini kao jedinog predstavnika BiH, te sam na osnovu svog iskustva i priložene dokumentacije selektovan od strane Vijeća za Kineske stipendije.

𝙊𝙫𝙤 𝙫𝙞𝙙𝙞𝙢 𝙠𝙖𝙤 𝙟𝙚𝙙𝙞𝙣𝙨𝙩𝙫𝙚𝙣𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙡𝙞𝙠𝙪, 𝙣𝙚 𝙨𝙖𝙢𝙤 𝙯𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙚 𝙠𝙖𝙤 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙫𝙞𝙙𝙪𝙪, 𝙫𝙚ć 𝙞 𝙯𝙖 𝙨𝙫𝙚 𝙢𝙤𝙟𝙚 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙤𝙟𝙚ć𝙚 𝙞 𝙗𝙪𝙙𝙪ć𝙚 𝙥𝙤𝙨𝙡𝙤𝙫𝙣𝙚 𝙠𝙤𝙣𝙩𝙖𝙠𝙩𝙚 𝙪 𝘽𝙞𝙃, 𝙨 𝙤𝙗𝙯𝙞𝙧𝙤𝙢 𝙙𝙖 ć𝙪 𝙞𝙢𝙖𝙩𝙞 𝙥𝙧𝙞𝙡𝙞𝙠𝙪 𝙙𝙖 𝙤𝙨𝙩𝙫𝙖𝙧𝙞𝙢 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙠𝙩𝙣𝙪 𝙠𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙠𝙖𝙘𝙞𝙟𝙪 𝙨𝙖 𝙥𝙤𝙨𝙡𝙤𝙫𝙣𝙞𝙢 𝙨𝙪𝙗𝙟𝙚𝙠𝙩𝙞𝙢𝙖 𝙞𝙯 𝙆𝙞𝙣𝙚 𝙞 𝙤𝙨𝙩𝙖𝙩𝙠𝙖 𝙨𝙫𝙞𝙟𝙚𝙩𝙖, 𝙠𝙖𝙤 𝙞 𝙨𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙤𝙧𝙞𝙢𝙖 𝙠𝙤𝙟𝙞 𝙜𝙤𝙙𝙞𝙣𝙖𝙢𝙖 𝙞𝙯𝙪č𝙖𝙫𝙖𝙟𝙪 𝙪𝙨𝙥𝙟𝙚š𝙣𝙚 𝙗𝙞𝙯𝙣𝙞𝙨 𝙢𝙤𝙙𝙚𝙡𝙚.

#IsmailBA #MAKETHEWORLDWONDER