STIPENDIJA KINESKE VLADE

Kao osoba koja iskreno vjeruje u suštinsku snagu koju obrazovanje i svakodnevno učenje ima u životu svakog pojedinca, trudim se da tu ideju živim i razvijam na vlastitom primjeru. Isto tako smatram da je vremenska organizacija ključ uspjeha.

𝘜𝘭𝘢𝘴𝘬𝘰𝘮 𝘶 𝘴𝘷𝘪𝘫𝘦𝘵 𝘣𝘪𝘻𝘯𝘪𝘴𝘢, 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰𝘳𝘴𝘵𝘷𝘢 𝘪 𝘴𝘢𝘷𝘫𝘦𝘵𝘰𝘷𝘢𝘯𝘫𝘢 𝘥𝘳𝘶𝘨𝘪𝘩 𝘣𝘪𝘻𝘯𝘪𝘴𝘢, 𝘚𝘔𝘗-𝘢, 𝘳𝘢𝘻𝘷𝘰𝘫𝘢 𝘪 𝘱𝘰𝘥𝘳š𝘬𝘦 𝘰𝘥 𝘪𝘯𝘪𝘤𝘪𝘫𝘢𝘭𝘯𝘪𝘩 𝘬𝘰𝘳𝘢𝘬𝘢 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘴𝘢𝘯𝘫𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘭𝘰𝘷𝘯𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘵 𝘶𝘱 𝘪𝘥𝘦𝘫𝘦 𝘥𝘰 𝘳𝘢𝘻𝘷𝘰𝘫𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘰𝘫𝘦ć𝘦𝘨 𝘣𝘪𝘻𝘯𝘪𝘴 𝘮𝘰𝘥𝘦𝘭𝘢, 𝘴𝘩𝘷𝘢𝘵𝘪𝘰 𝘴𝘢𝘮 𝘥𝘢 𝘴𝘷𝘰𝘫𝘰𝘫 𝘻𝘦𝘮𝘭𝘫𝘪 𝘯𝘢𝘫𝘣𝘰𝘭𝘫𝘦 𝘮𝘰ž𝘦š 𝘱𝘰𝘮𝘰ć𝘪 𝘳𝘢𝘻𝘷𝘪𝘫𝘢𝘫𝘶ć𝘪 𝘯𝘫𝘦𝘯𝘶 𝘦𝘬𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘫𝘶, 𝘦𝘬𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘫𝘦 𝘥𝘳𝘶𝘨𝘪𝘩 𝘻𝘦𝘮𝘢𝘭𝘫𝘢 𝘪 𝘱𝘰𝘷𝘦𝘻𝘪𝘷𝘢𝘫𝘶ć𝘪 𝘴𝘷𝘫𝘦𝘵𝘴𝘬𝘦 𝘴𝘢 𝘦𝘬𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘫𝘰𝘮 𝘴𝘷𝘰𝘫𝘦 𝘻𝘦𝘮𝘭𝘫𝘦.

S toga sam ponosan da sa vama, dragim prijateljima, kolegama i suradnicima podijelim jednu fantastičnu vijest, a to je da sam dobitnik 𝗦𝗧𝗜𝗣𝗘𝗡𝗗𝗜𝗝𝗘 𝗞𝗜𝗡𝗘𝗦𝗞𝗘 𝗩𝗟𝗔𝗗𝗘 te u sklopu toga primljen na “𝙈𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢 𝙢𝙚đ𝙪𝙣𝙖𝙧𝙤𝙙𝙣𝙚 𝙚𝙠𝙤𝙣𝙤𝙢𝙨𝙠𝙚 𝙨𝙖𝙧𝙖𝙙𝙣𝙟𝙚” na “𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝘁𝗲𝘁𝘂 𝘇𝗮 𝗺𝗲đ𝘂𝗻𝗮𝗿𝗼𝗱𝗻𝗼 𝗽𝗼𝘀𝗹𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗶 𝗲𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗷𝘂” u 𝗣𝗲𝗸𝗶𝗻𝗴𝘂. Stipendija se dodjeljuje u sklopu “𝗬𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗼𝗳 𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗦𝗰𝗵𝗲𝗺𝗲 𝗼𝗳 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮 (𝗬𝗘𝗦 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮) za 𝟳𝟬 profesionalaca iz cijelog svijeta. Čast mi je još veća jer je mene kao osobu nominirala 🇨🇳Ambasada Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini kao jedinog predstavnika BiH, te sam na osnovu svog iskustva i priložene dokumentacije selektovan od strane Vijeća za Kineske stipendije.

𝙊𝙫𝙤 𝙫𝙞𝙙𝙞𝙢 𝙠𝙖𝙤 𝙟𝙚𝙙𝙞𝙣𝙨𝙩𝙫𝙚𝙣𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙡𝙞𝙠𝙪, 𝙣𝙚 𝙨𝙖𝙢𝙤 𝙯𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙚 𝙠𝙖𝙤 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙫𝙞𝙙𝙪𝙪, 𝙫𝙚ć 𝙞 𝙯𝙖 𝙨𝙫𝙚 𝙢𝙤𝙟𝙚 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙤𝙟𝙚ć𝙚 𝙞 𝙗𝙪𝙙𝙪ć𝙚 𝙥𝙤𝙨𝙡𝙤𝙫𝙣𝙚 𝙠𝙤𝙣𝙩𝙖𝙠𝙩𝙚 𝙪 𝘽𝙞𝙃, 𝙨 𝙤𝙗𝙯𝙞𝙧𝙤𝙢 𝙙𝙖 ć𝙪 𝙞𝙢𝙖𝙩𝙞 𝙥𝙧𝙞𝙡𝙞𝙠𝙪 𝙙𝙖 𝙤𝙨𝙩𝙫𝙖𝙧𝙞𝙢 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙠𝙩𝙣𝙪 𝙠𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙠𝙖𝙘𝙞𝙟𝙪 𝙨𝙖 𝙥𝙤𝙨𝙡𝙤𝙫𝙣𝙞𝙢 𝙨𝙪𝙗𝙟𝙚𝙠𝙩𝙞𝙢𝙖 𝙞𝙯 𝙆𝙞𝙣𝙚 𝙞 𝙤𝙨𝙩𝙖𝙩𝙠𝙖 𝙨𝙫𝙞𝙟𝙚𝙩𝙖, 𝙠𝙖𝙤 𝙞 𝙨𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙤𝙧𝙞𝙢𝙖 𝙠𝙤𝙟𝙞 𝙜𝙤𝙙𝙞𝙣𝙖𝙢𝙖 𝙞𝙯𝙪č𝙖𝙫𝙖𝙟𝙪 𝙪𝙨𝙥𝙟𝙚š𝙣𝙚 𝙗𝙞𝙯𝙣𝙞𝙨 𝙢𝙤𝙙𝙚𝙡𝙚.

#IsmailBA #MAKETHEWORLDWONDER